Jeśli w podanych danych nabywcy na fakturze wystąpiła pomyłka, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Klient powinien wystawić notę korygującą. Skorygować możemy tylko drobne błędy, całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

Informujemy, iż aby korzystać z naszego serwisu należy zapoznać się i zaakceptować treść Polityki Prywatności (RODO 2018).