Przed odbiorem paczki z poczty lub od kuriera powinieneś (masz do tego prawo) obejrzeć ją dokładnie i sprawdzić czy nie jest uszkodzona. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy odmówić odbioru przesyłki i skontaktować się z nami, abyśmy mogli odnotować zdarzenie.

Niestety przed uiszczeniem zapłaty oraz pisemnym potwierdzeniem odbioru kurier nie może wydać paczki odbiorcy. Nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przed potwierdzeniem odbioru, warto jednak poprosić kuriera o to by uczestniczył w sprawdzeniu zawartości przesyłki, upewniając się czy doszła w stanie nienaruszonym. W sytuacji gdyby kurier odmówił, należy go poinformować, iż w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu uszkodzenia. Firma kurierska ma obowiązek sporządzenia protokołu z odbiorcą przesyłki w terminie 7 dni od jej doręczenia. Sprawdzenie przesyłki oraz zgłoszenie reklamacji w dniu odbioru, jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia mechanicznego odebranej przesyłki prosimy o przesłanie przez formularz reklamacyjny protokołu szkody sporządzonego z kurierem, protokół jest jedynym dokumentem na podstawie, którego sklep może uznać zasadność reklamacji. Przy rozpatrywaniu tego typu zgłoszenia bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego, przesłanie tych dokumentów pozwoli nam na sprawniejsze załatwienie reklamacji.

Po zgłoszeniu chęci reklamowania uszkodzonego produktu, należy go odesłać na nasz koszt, na adres Harddox s.c. ul.Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, powołując się na numer zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki sprawdzamy produkt pod kątem opisanego uszkodzenia po czym, zgodnie z żądaniami Klienta, odsyłamy nowy egzemplarz produktu bądź zwracamy koszty jego zakupu.

Termin załatwienia reklamacji w przypadku wymiany produktu jest uzależniony od jego dostępności.

Informujemy, iż aby korzystać z naszego serwisu należy zapoznać się i zaakceptować treść Polityki Prywatności (RODO 2018).